AHR B T NEWZE ARRIVEL 3/8 ″ X 50FT Polat çekip bolýan ýeke golly howa şlangy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Programma :
AHRS B polat awto-çekip bolýan howa şlangyawtoulag üçin howa eltmek üçin ulanylýan güýçli poroşok örtükli polatdan ýasalan makara,
senagat we ösümlik goşundylary, işlemekde has aňsat we az iş.
Gurluşyk:
 Güýçli poroşok bilen örtülen polatdan ýasalan
Gibrid, PU we rezin howa şlangy
Aýratynlyk:
• Polat gurluşygy - Poslama çydamly poroşok örtükli gol gurluşyny goldaýan 48 sagat duz dumanlary synagdan geçirildi
• Gollanma goly - Köp gollanma gol pozisiýalary köpugurly ulanylyşy we has aňsat meýdan sazlamasyny üpjün edýär
• “Snag däl Roller” - Dört ugurly rolikler, şlangyň aşgazanynyň aşgazanyny azaldýar
• Bahar goragçysy - Şlangy geýmekden goraýar, şlangyň uzak ömrüni kepillendirýär
• Öz-özüňi düzmek ulgamy - Baharyň 8000 doly yza çekiş sikli bilen bahar bilen işleýän awtoulag yza gaýtarylýar
• Easyeňil gurnamak - Esasy diwara, potolokda ýa-da polda oturdylyp bilner
• Düzülip bilýän şlang saklaýjy - rozetka şlangynyň elýeterli bolmagyny üpjün edýär
• Goragly “Uniform” haýal yza çekilen awtomatiki özbaşdak gulp
企业 微 信 截图 _16399633141312

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň