WHRS0101 1/2 ”✖15M çekilip bilinýän ýeke polat gol we plastmassa şlang şlangy

Gysga düşündiriş:

Goýmalar :WHRS0101 polat awtomatik çekip bolýan suw şlangy, güýçli tozan örtülen polatdan ýasalan, bagbançylyk, senagat we ösümlik önümleri üçin suw getirmek üçin ulanylýar, işlemek has aňsat we az iş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşyk :Güýçli poroşok bilen örtülen polatdan ýasalan plastmassa çeňňek. Gibrid, PU we rezin şlang

Aýratynlyklary:

1.Til gurluşygy - Poslama çydamly poroşok örtükli gol gurluşyny goldaýan 48 sagat duz dumanlary synagdan geçirildi

2.Guide Arm - Köp gollanma gol pozisiýalary köpugurly ulanylyşy we has aňsat meýdan sazlamasyny üpjün edýär

3. “Snag däl” rolik - Dört ugurly rulonlar şlangyň aşgazanynyň aşgazanyny azaldýar

4. Bahar goragçysy - Şlangy geýmekden goraýar, şlangyň uzak ömrüni kepillendirýär

5. Öz-özüňi düzmek ulgamy - Baharyň 8000 doly yza çekiş sikli bilen bahar bilen işleýän awtoulag yza gaýtarylýar

6. Easyeňil gurnamak - Esasy diwara, potolokda ýa-da polda oturdylyp bilner

7. Düzülip bilinýän şlangy saklaýjy - rozetka şlangynyň elýeterli bolmagyny üpjün edýär

Bölüm # Şlang belgisi Baş görnüşi Uzynlyk WP
WHRS01-YG1215 1/2 ” “YohkonFlex” gibrid şlang 15m 100psi
WHRS01-FG1215 1/2 ” FlexPert şlang 15m 100psi
WHRS01-GG1215 1/2 ” Ajaýyp kauçuk şlang 15m 100psi

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň