AHRP01 3/8 ”X 20M Yza çekilip bilinýän howa şlangy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goýmalar

AHRP01 PP awto-yzyna çekip bolýan howa şlangynyň täsiri, çydamly polipropilenden ýasalan, sowuk howanyň çeýeligini we çydamlylygyny hödürleýär.Öz-özüňi goýmak ulgamy we pozisiýa gulpy dizaýny, öý we abatlaýyş dükany üçin gysylan howa programmalary üçin amatly.

Gurluşyk
Premium polipropilenden ýasalan
Gibrid, PU we gibrid PVC howa şlangy, şlang rulony üçin elýeterli

Aýratynlyklary

• Metal tutawaç - makany aňsatlyk bilen aýyrýar
• Öz-özüňi goýmak ulgamy - şlangy arassa awtomatik yza çekmek üçin
• PP Gurluşygy - Täsir we Ozona garşylyk, UV durnuklylygy we çydamlylygy üçin
• Meýletin-pozisiýa gulpy - Şlangy islän wagtyňyz gulplaň
• Swivel dakmak üçin ýaý - diwar ýa-da potolok gurup bolýar
• Düzülip bilýän şlang saklaýjy - rozetka şlangynyň elýeterli bolmagyny üpjün edýär

sadg54nfgm

Bölüm # Şlang belgisi Şlang görnüşi Uzynlyk
AHRP01-YA51620 5/16 ″ YohkonFlex®Gibrid howa şlangy 20m
AHRP01-YA3815 3/8 ″ YohkonFlex®Gibrid howa şlangy 15m
AHRP01-FA3815 3/8 ″ FlexPert®Howa şlangy 15m
AHRP01-PA3815 3/8 ″ Gibrid PVC howa şlangy 15m

Bellik: Isleg boýunça elýeterli beýleki uzynlyklar we birikdirmeler.Colorörite reňk we hususy marka ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň