Başga näme edýändigimize göz aýlaň

Specializedöriteleşdirilen şlanglar bilen üpjün edýäris
dürli meýdanlar,
Çykdajylary tygşytlamaga kömek ediň
we netijeli işlemek.

Bizi tanyşdyryň

Kompaniýanyň gymmaty

Biziň pudagymyz marka dolandyryş-çig mal-şlanglar-şlang reel sanjym önümlerinden.

1) Çykdajylara gözegçilik artykmaçlygy - Senagatyň wertikal integrasiýasy arkaly, önümleriň çykdajy artykmaçlygyny we hiline gözegçilik edip, çig maldan taýýar önümlere çenli dürli önümleriň çykdajylaryna gözegçilik edip bileris.

2) Resurs üpjünçiliginiň artykmaçlyklaryny birleşdiriň - Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin rezin we plastmassa senagatynda, ýörite şlanglar, şlang rulonlary we dürli görnüşli sanjym önümleriniň 80% -den gowragyny öndürip bileris.

3) Täze önümleriň artykmaçlyklary - Bizde ýokary çeýeligi we güýçli döredijiligi bilen önüme we bazary ulaltmak üçin yzygiderli täze materiallary taýýarlaýan hünärmen çig mal gözleg toparymyz bar.

Zäherli däl şlang

Aýratyn önümler

  • Aýratyn önümler
  • Täze gelenler
  • sns04