WHRP04 1/2 ”✖20M Yza çekilip bilinýän suw şlangy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GÖRNÜŞLI-SUW-HOSE-REELRPSZ042

Goýmalar:RPSZ04 PP awtomatik çekip bolýarbag şlangytäsirine çydamly polipropilenden ýasalan çarşak, sowuk howanyň çeýeligini we çydamlylygyny hödürleýär.Özbaşdak ulgam we pozisiýa gulpy dizaýny, bag we ösümlik suwlary üçin amatly.

Aýratynlyklary

 • PP Gurluşygy - Täsir we ozonyň garşylygy, UV durnuklylygy we çydamlylygy üçin
 • Öz-özüňi düzmek ulgamy - Şlangy arassa awto yza çekmek üçin
 • Meýletin-pozisiýa gulpy - Şlangy islän wagtyňyz gulplaň
 • Yza çekmek: Bitewi haýal yza çekildi
 • Swivel dakmak üçin ýaý - diwar ýa-da potolok bolup biler
 • Düzülip bilinýän şlang saklaýjy - rozetka şlangynyň elýeterli bolmagyny üpjün edýär
 • Pes tizlikli awto-yza çekiş dizaýny - rulony goraýar we şlangyň örtügini uzaldýar
 • Metal tutawaç - makany aňsatlyk bilen aýyrýar
Bölüm # HOS ID HOSE görnüşi Uzynlyk WP
WHRP01-YG1220 1/2 ″ YohkonFlex®Gibrid bag şlangy 20m 100psi
WHRP01-YG1220 1/2 ″ FlexPert®Bag şlangy 20m 100psi
WHRP01-YG1220 1/2 ″ Gibrid®Bag şlangy 20m 100psi

Bellik: Isleg boýunça elýeterli beýleki uzynlyklar we birikdirmeler.Colorörite reňk we hususy marka ulanylýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň